Att träna sin kondition är i stort sett detsamma som att med hjälp av upprepad fysisk aktivitet öka kroppens syreupptagningsförmåga. Det leder till en mängd olika saker som i sin helhet innebär att man helt enkelt orkar större fysisk belastning.

Det som händer specifikt med hjärtat när man tränar regelbundet är att dess förmåga att pumpa ut blod i omloppet ökar. Det är främst mängdens pumpat blod per slag som ökar, vilket innebär att hjärtat belastas lika hårt för att leverera samma mängd syresatt blod till kroppen som tidigare.

Hemoglobin

Själva blodet påverkas också av konditionsträning på det viset att de röda blodkropparnas förmåga att binda syres förbättras. Mer specifikt är det hemoglobinhalten som ökar i blodet vilket får som följd att blodet blir bättre på att transportera syre till musklerna i kroppen.

När det gäller lungornas påverkan av konditionsträning så är den i stort sett tvåfaldig. För det första så bli lungorna bättre på att ta upp syre, och för det andra så blir kroppen bättre på att transportera koldioxid från blodet till utandningsluften.

Konditionskrävande sporter

Den sport som många uppfattar som mest typiskt konditionskrävande är att åka längdskidor. Sanningen är att det är en av många, mycket hårda konditionssporter. Exempelvis triathlon är sannolikt ännu mer konditionskrävande. Detta belastningen är mer varierad, och det krävs en hel del muskler i den ena grenen, som sedan är tunga att släpa på i den andra.